Rosemarie Holmström, konstnär & författare

 


...gör poesiinstallationer och ljudskulpturer, målar och iscensätter.


..driver Konstfarstun i Kalmar.


... skriver dramatik, poesi, kabaréer och sångtexter.

Medlem i dramatiker-förbundet.


... gör kortfilm.


... skriver böcker om

och håller kurser i skrivutveckling och berättande.